نشد! چیز جالبی به ذهنم رسید!

هزلیات سعدی ، نقل به مضمون : جوانی از دختری تقریبا حوری بهشتی سان خواستگاری کرد و پدر دختر، خواهر به غایت بد منظر و به غائط معطر را قالب کرد. پسر وقتی ماجرا را دید به نزد پدر رفت و  خواست دختر را طلاق بدهد یا آنکه دختر اصلی را تحویل بگیرد. پدر مخالفت کرد و پسر اندیشه. پس به نزد همسر شتافت و همبستر گشت. ندیمه در اتاق مجاور بود، راهی نبود و پسر گرم فعالیت اول، کار او را هم ساخت. به سراغ عمه رفت و "تا نیاید رشکش ریخت مشتی آب در مشکش..." خلاصه اینکه خاله و عمه و عمو و خواهر و برادر را بی نصیب نگذاشت. پدر دختر پیام فرستاد که بس کن! دخترم را پس می گیرم. پسر طبیعتا مخالفت کرد. پدر گفت :

هر که در این سرا ماده و نرست          از جفای تو نابکار نرست

خلاصه به هر ترتیب شده پسر را راضی به طلاق کرد.

قضیه آقایی است که به اشتباه دیگران رییس جمهور می شود. چنان بلایی بر سر همه می آورد که ماده و نر از او آسایش نداشته باشند، به هچ ترتیبی هم نمی شود او را راضی کرد. رای دهندگان از عواقب کارشان در عذابند و نمی فهمند از کجا خورده اند و رای ندهندگان فکر می کنند نمی دانند از کجا می خورند.

فرانسه، چند سال پیش : چپ های مخالف با شیراک، بینی خود را می گرفتند و به او رای می دادند.

ایران، چند روز پیش : فکر می کنید کسی بینی خود را گرفت و رای داد؟ نه! کسی جرات این کار را نداشت. ساده است!  نابکار با هر کسی می تواند جفا کند.

امیدواریم جفاکار به طلاق راضی شود، اگر نشد باید راضیش کنیم. یک بار هم جای ما و او عوض خواهد شد. (آه نه غلط کردم! هیچ گاه پشت سرش نماز نخواهم خواند) 

/ 3 نظر / 5 بازدید
تا بعد

دانشجویان به مردم ماهی سیاه داده اند برادر .یادت هست آن بازوبندهای سیاه را که بستیم و به احتراممان -جمعی بچه دانشجوی تخس 1378 در کوی دانشگاه-دنیا برپا ایستاد . اغراق نمی کنم یکی از مدرن ترین کنشهای سیاسی تاریخ معاصرمان را ما شکل دادیم آری نفر مهم است اما باز هم می گویم چه کسی گفته است تنها کنش سیاسی ممکن شرکت در نمایش مضحکی است که سید خندان و آن لر 50 هزار تومانی هنوز برای باز شماری آرا به دریوزگی بر وزارت کشور دخیل ببندند . نمی خواهم بسان کسانی باشم که به شمایان بگویند که دیدی گفتیم اینطور می شود . اما باور کن یکی از آن نامزدهای محترم را یکبار بر سر موضوعی چون دفاع از سبکهای زندگی مبرم ندیده ام . بماند که بسیاریشان را نمی شناسم . که اگر امکان تشکیل مجلسی چون 6 هم را داشتیم - من و تو و ما - درنگ نمی کردم که همن تصویر واید استعفای دسته جمعیشان زیر تریبون جناب کروبی برایم کافی بود .

ابتکار سبز

سلام از توجه و ابراز نظر شما ممنون . اتفاقات درون ائتلاف اصلاح طلبان تا آنجا که من می دانم همانیست که در بیرون هم ظاهر می شود و شما هم به آن اشاره داشتید. اما مهم تر از روشن بینی و احساس مسئولیت جوانانی مانند شماست. سربلند باشید و سال نو هم مبارک باشد

ابتکار سبز

ببخشید جمله اشکال دارد: صحیح آن: مهم تر از آن روشن بینی و احساس مسئولیت جوانانی مانند شماست.