با تشکر از تمامی زحمتکشان ريدن به اعصاب ۷۰ ميليون ايرانی علی الخصوص مربی ترسو و فدراسيون نامحترمی که توانست به بدترين نحو ممکن تماشاچيان تيم در آلمان را با عدم سازماندهی خيط (لطفا فقط خيط بخوانيد و گمانه زنی نکنيد) کند.

لطفا در زمين فوتبال ايرانی نباشيد.

/ 0 نظر / 3 بازدید