یک قطره، فقط یک قطره شراب ناب به من بده

چنان غرقه شوم که دیگر پیدایم نکنی

 

/ 0 نظر / 2 بازدید