HIGH ALERT

دیروز حدود ساعت 6.5 به طرف خانه راه افتادم. بازی پرسپولیس-سپاهان تمام شده بود ولی قوم استادیوم رو هنوز به شهر نرسیده بودند. ترافیک در مینیمم و حساسیت در اوج بود. تقریبا همه جا ماموران نیروی انتظامی پخش شده بودند. معلوم بود که شهر از شادی تماشاچیان بی نصیب نخواهد ماند. تا اینجا اشکالی نداشت ولی وقتی کار خراب می شد که ماموران تذکر می دادند که مردم شادی نکنند! پرچم ها را داخل ماشین ببرند و وانمود کنند که هیچ اتفاقی نیفتاده است. فکر می کردم که کار بسیار اشتباهی است. هولیگان ها تقریبا در همه دنیا وجود دارند ولی حتی در مرکز آنها (انگلیس) با وجود وضعیت high alert  پلیس مانع شادی مردم نمی شوند، البته با خشونت به شدت برخورد می شود. فکر می کردم که کاش اینجا هم پلیس آنقدر ظرفیت داشت. امروز عکس شیشه های شکسته ماشین های خبرنگاران را در استادیوم دیدم. به تمام افکار دیروز شاشیدم.

/ 0 نظر / 4 بازدید