قوانین ناموضوع

١- وقتی با زاویه کمتر از ٢٢.۵ درجه و سرعت کمتر از ١٠سانتیرمتر بر ثانیه به قضیه نزدیک می شوی، از مناقشه با تو لذت بسیار بیشتری می برم

٢- جناب آقای احمدی نژاد و دوستان، عزیزان دل رهبر! آنقدر به خرافات بچسبید که خواهر و مادر دین و دنیای خودتان و دیگران را با آنچه در وهم نگنجد کواکسیال کنید.

٣- از امروز SMS گران می شود. فارسی 9 تومان و انگلیسی 24 تومان. جالب آنکه هر کاراکتر فارسی 3 برابر انگلیسی جا می گیرد و درآمد سابق مخابرات از SMS حدود 600 میلیون تومان در روز بوده است. و همه می دانیم که تغییر این تعرفه حمایت از زبان فارسی است نه حزب الله لبنان. در ضمن گزارشگر رادیو در هنگام اعلام خبر تغییر تعرفه بیان فرمود : SMS یا همان پیامک خودمان ... که مایه تفرج خاطر گشت.

4- دوست دارم وقتی از جایی می افتم از خودم عکس بگیرم که اگر زندده ماندم ببینم در هنگامی که فکر می کردم دارم می میرم چه حالتی داشته ام و اگر مردم، بقیه این را ببینند.

5- میخارد خایه اش از خلیدن خاری خار مادر نجیب. بدبخت شتر! دهانش در مقابل خار مقاوم است، ولی اگر جایی دیگر بود؟

/ 0 نظر / 3 بازدید