لطفا رای بدهید

مثل مرغ سر کنده بالا و پایین می پرم. فردا انتخابات است، کسی شرکت نمی کند، آنهایی که آقا می خواهد رای می آورند، مردم می گویند همان شد که خواستند، نظام می گوید همه شرکت کردند و تایید شدیم، رای آورده ها تشکر می کنند و آن را به حساب رای مردم به نظام می گذارند، رای نیاورده ها متهم به تقلب می کنند، فریاد و فغان سر می دهند که نمی گذارند ما کار و تبلیغ کنیم و ارتباط نداریم، مردم حال برگشت به فضای سیاسی پر دردسر را ندارند، نظام می خواهد ناخودی ها تا حد امکان کمتر حضور داشته باشند و حضور آگاهانه کسانی که خودشان می خواهند کافی است، رای حتی 20 تا هم باشد نشانگر انتخاب و کافی است، مردم فکر می کنند فایده ندارد رای بدهند، نظام هم فکر می کند فایده ندارد چون کسی نمانده، شانس رقابت معنی ندارد، نظام رای ما را نمی خواهد و ما اراده ای برای نخواستن نظام نداریم. همه فکر تغییر اساسی داریم و جرات به زبان آوردنش را نداریم و هیچ کاری هم نه که نتوانیم، نمی خواهیم بکنیم چون می ترسیم. زهر چشم خوبی گرفته اند و ما از ترس مرگ ذره ذره خودکشی می کنیم. مطمئن باشید پای صندوق رفتن رای موافق به نظام است و مطمئن باشید از شما بهره بردای و بهتر بگویم سوء استفاده به نفع خواست حاکمیت خواهد شد، شک نکنید رای شما چندان موثر نیست و شک نکنید بعد از انتخابات شیره همه ما را می کشند، امروز می توانید به جای روسری و مانتو با بیکینی بیرون بروید یا از مایو به جای شلوار جین استفاده کنید ولی فکر فردا باشید که نه به خاطر بیکینی و مایو، بلکه به خاطر فکرتان و سر در کف مقام عظما ننهادنتان جواب پس خواهید داد. مطمئن باشید جریان چنان تفاوتی نمی کند ولی اگر رای ندهیم بدون شک به سراشیبی بدون بازگشت خواهید رفت که شاید نسل بعدتان نفس زنان خود را از آن بالا بکشد ولی ما و شما حتما فنا خواهیم شد. بسیار دیر شده است، شک نکنید و رای دهید.

/ 2 نظر / 3 بازدید
ساناز

چشم . منم رای میدم

منم موافقم