تا انتخابات بعد...

1- سرانگشتانتان را از لکه ننگ پاک کنید! ما باز هم رای دادیم، و درست در زمانی که باشکوه ترین رای به کسانی که از پیش تعیین نشده بودند، می توانست بسیاری از دهان ها را ببندد، همگی تحریمی شدیم و پشت به نظام کردیم و ندانستیم و نخواهیم دانست که چه کردیم!

 2- سرانگشتانتان را از لکه ننگ پاک کنید! شاید فقط خاتمی می دانست که ایران مردان لحظه ها ندارد. دیگر ندارد. دیگر بعد از انقلاب 57 ندارد. دیگر هیچ کسی بعد از انقلاب 57 جرات نفس کشیدن با صدای بلند ندارد. حمایت ما فقط تا لبه بام است، کافی است کسی از ما اراده به پریدن بخواهد تا قدم به قدم عقب برویم. نه لطفا سرجایتان بایستید! بام در هر دو انتها تمام می شود. از آن طرف هم عقب نروید.

3- لطف کودکانه اعجاز را از سرانگشتانتان پاک کنید! این انگشتها سی سال پیش معجزه کردند، آنجا که لازم بود معجزه کنند. فقط صدام حسین توانسته رای صد درصدی از مردم بگیرد و ما با اختلاف ناچیزی در همان نزدیکی به سر می بریم. معجزه از جانب خدا، انگشتان معجزه گر و یا شمارندگان و مجریان بود، نمی دانیم! همه معجزات انگشتانتان را خرج کرده اید و هیچ برای بازگشت باقی نگذاشتید.

4- ننگ بر انگشتانتان باقی نخواهد ماند! هیچ کس به یاد نخواهد آورد که شما چه تصمیمی گرفتید، هرگز کسی بر شما خرده نخواهد گرفت، شما به هر حال ثابت خواهید کرد که اشتباه نکرده اید، دلایل شما واضح است، همان که تا کنون بوده : چه فرقی می کند؟ البته وجدان خود را هم با اینکه : نگذاشتیم از ما سوء استفاده تبلیغاتی شود، راضی خواهید کرد. ما مردان همیشگی نیستم، جرقه هایی ناگهانیم.

5- گناه انگشتانتان را پاک نکنید! شاید لازم شد روزی دیگر به شوراها و مقامات مختلف نظام نشان دهیم که ما رای داده ایم، پس لطفا آنرا اعلام کنید. اولین بار نیست که حسین ما، یزید خوانده می شود، آخرین هم نخواهد بود. نگران هم نباشید، اطمینان کامل به تقلب در برگزاری، شمارش و اعلام آرا همانند ردصلاحیت ها بدیهی و بدون چاره است.

6- گناه انگشتانتان را پاک نکنید! اگر به اصلاح طلبان رای داده اید در محضر آقایان گناهکارید. توبه شما در انتخابات بعدی اقرار گرفته خواهد شد. راحت و آسوده باشید و گناهکار. گناه ما "نه" گفتن است و "تن زدن از فرورفتن". ما بار مسوولیت انسان و آزاده بودن را به دوش خواهیم کشید، حتی بار آن دیگرانی که نیامدند. 

7- انگشتانتان را حفظ کنید از بریده شدن! برای انتخابات بعدی: تا باز با امیدی دوچندان کمتر از یاس تاریخی و به پاس گروهی که داعیه حمایت از آنها داریم و نه به "محق بودن" ، که به "تنها صدای واقعی بودن" می شناسیمشان، قامت راست کنیم که طعمه تبلیغی جانکاه شویم و ملعبه بودن به جان بخریم و به صرف درآمدن به قامت انسان مسوول و آنکه توان "نه" و "آری" دارد به جای "به روی چشم" گفتن، آبروی خود به دست گیریم و به مصرف نظامی برسانیم که آبرویی برای این قوم به کنعان رفته در دنیا باقی نگذاشته است.

/ 1 نظر / 4 بازدید

من انگشتم را ازهیچ کس پنهان نخواهم کرد با افتخار ان را بالا میگیرم واین گناه را میپذیرم شاید تنها گناه عمرم بود که این قدر از ان لذت بردم