تفاهم پسا-ساختارگرایانه نوشته های بی ربط

حقیقت تلخ و کلیشه ای : فقط ١ بار زندگی می کنم

واقعیت موجود : با وجود همه غر زدن ها و انتقاد از در و دیوار، فعلا دارم از همین یکبار لذت بسیار می برم.

 

تیتر ٢  -  ترکیب چند نوشته :‌ راه نویس ۶

آخ نامرد! خشک؟ اقلا صابون بزن حالا که کف ریش تموم کردی.

 

تیتر ۳  -  ترکیب چند نوشته : خانمهای محترم

بدین وسیله از تمامی خانم های محترم خواهش می شود اگر به سن مدونا رسیدند و از اندام او برخوردار بودند مانند او لباس بپوشند.

تو کلاریفای، حرف من ‌به این مفهوم نیست که اگر برخوردار نبودند مثل او نپوشند، بلکه اگر چنین اندامی داشتند، خمس و زکات بر آنها واجب است و آن ضعیفه به حق بیش از متوسط کل خلق مسلمان خمس و زکات خود را پرداخت کرده است.

 

تیتر ۴  -  ترکیب چند نوشته : چرا می نویسم؟

اوایل فکر می کردم نباید هر چرت و پرتی را که به ذهنم می رسد بنویسم. الان دیگر مثل قبل فکر نمی کنم. در نتیجه...

/ 0 نظر / 4 بازدید