تا انتخابات آینده

سلام. کمتر از 2 سال به انتخابات ریاست جمهوری وقت داریم. آخرین شانس های خودمان را داریم می کشیم. هشدار های رهبر را هم جدی بگیرید، درست به نقطه مقابل هر چه دستگیرتان شد عمل کنید. ان شا الله ختم به خیر خواهد شد.

1- تقلب در هیچ شرایطی از این واضح تر نمی شود. به راحتی رای ما را زیر پا می گذارند. کاش آخرت واقعا وجود داشته باشد، ولی باز هم چه سود؟

2- همه می دانیم که در کمال وقاحت وزیر کشور و رییس جمهور بر صفحه منحوس تلویزیون حکومتی ایران ظاهر خواهند شد و از کاملا سالم بودن انتخابات حرف خواهند زد. همه می دانیم که رهبر برای تمام کسانی که شک در سلامت انتخابات دارند پیام روشن و علنی خواهد فرستاد که خفه شوند.

همه می دانیم که دروغ می گویند. احتمالا اگر هم بتوانیم کاری، نخواهیم کرد.

3- ابراهیم نبوی در روز آنلاین استارت انتخابات ریاست جمهوری رو زده. بخوانید.

4- واقعا فکر می کنید نباید شرکت کرد؟ به چه هدفی؟ آنانی که شرکت نکردند هدف و استدلالی به مراتب پوچ تر از آنانی دارند که می دانند برای چه شرکت کرده اند و البته می دانند که شرکت کردنشان چندان تغییری در نتیجه نخواهد داشت. 

5- از امروز جوزدگی سیاسی کمتر می شود. راستی انتخابات دم عید هم برای همین بود که همه دلهره کارهای خود را داشته باشند و کمتر شرکت کنند. تازه بعد از انتخابات یادشان آمده که می خواستند بنزین را گران کنند!

/ 2 نظر / 5 بازدید
تا بعد

اینقدر رای ندادن را تخطئه نکن پسر . ما برای سهمی داشتن به اندازه ای که می توانستیم رزور زدیم . اما ما را در بازیشان راه نمی دهند . تنایج اعلام شده را ببین . رای ندادن از سر تحریم نیست از سر این نومیدی خار ...ده است .

ما اگر حالا نجنگیم و همان راه چند سال پیش را در پیش بگیریم همان بلایی را که چند سال پیش به سر مان امد ، میاید پس خواهش می کنم نگویید که انها که رای ندادن کار درستی کردن البته هر کس ازاد است سر جای خود .بین بد وبدتر انها بدتر را انتخاب کرده اند.