تا وقتی چیزی نوشته نشده مالکش تو هستی و وقتی نوشتی مسوولیت آنرا تمام و کمال به گردن گرفته ای

/ 0 نظر / 3 بازدید