هنرمند این است!

اکشن... اکشن ... اکشن ... کات!

- ای برادر!‌ کی اینجوری نیست؟ فرقش اینه که بعضی ها تموم میشن. بعضی آخی بیشتری توی آدم به وجود میارن. برای بعضی میشه دورادور گریه کرد. بعضی رو باید بری سر خاکشون تا آروم بشی. به هرحال به هیچ درد طرف نمی خوره. مدتها بود مرگ کسی آنقدر مهم نبود که من چند دقیقه ای یخ بزنم. نه! شاید آدم آنقدر مهمی نمرده بود که.... به هر حال... به گور پدر دنیا... نمی دونم.

/ 0 نظر / 6 بازدید