سلام. نمیاد آقا نمیاد! هزار تا موضوع به ذهنم میاد نوشتنم نمیاد. بعدا می نویسم. بوی سیگاری که مریم میکشه منو برد طرف هال شایدم حال! خوب میدونه منو چه جوری اغوا کنه دلتون آب....

/ 0 نظر / 3 بازدید