مواظب باشید!

سلام.

1- اول جریانی از چند روز پیش در اصفهان: همکاری دارم که دخترش در اصفهان درس می خواند. به پدرش گفته بود که یکی از دوستانش در حال فرستادن SMS در خیابان راه می رفته که نیروی انتظامی عزیز ما او را گرفته و به ماشین برده و تمام SMS های او را بازرسی کرده و بعد از اطمینان از اینکه مشغول گناه نبوده، رهایش کرده است. البته 10 ساعت بوق مشغول اداره شکایات این نیرو باعث شد همکارم نتواند جریان را اطلاع دهد. ( به کی؟ نمی دانم! فکر می کرد شاید خبر ندارند!!)

2- جریانی از 2-3 روز پیش در روزنامه ها:  سردار احمدی مقدم، که سابقه خوبی در جاکش پروری درون گروهی دارد، اعلام کرده که بسیاری از شرکت ها تحت پوشش نام شرکت زنان و دختران را جذب می کنند و از این گونه شرکتها شکایاتی نیز دریافت شده است. نتیجه گیری اینکه لازم است از شرکتها بازدید شود که نکند منابع فساد جدید جامعه باشند!

کم کم نیروی انتظامی فعالیت خود را به زندگی های کاملا خصوصی گسترش می دهد و چشم بر فساد روزافزون درونی خود می بندد. سردار در زندان است و رئیس به تنهایی جور او را می کشد. اگر دختر بودم آرزوی مرگ می کردم به جای اینکه به عنوان "روسـپی" دستگیر شوم و بعد با 6 همنوع!!! مشغول ادای فریضه "نود پرایر" شوم. کم کم باید مطمئن شویم که شب با لباس کافی می خوابیم و کار زشتی نمی کنیم که ظاهرا آدم نباید با آشنایان و محارمش کارهای زشت زشت کند.

 از نیروی انتظامی می ترسم. به بهانه های مختلف باید مردم را زیر کنترل بگیرند. اصلا مهم نیست چکاره هستند یا تو چه کار می کنی، باید مواظبت باشند که نکند کاری نکنی، هیچ کاری!

اجازه سگ گرسنه ممکن است دیگر حتی به دست صاحبش نباشد. همانطور که سرداران عزیز دارند به همه ما نشان می دهند که در صورت گرسنگی زنده و مرده هیچ کس برایشان تفاوتی ندارد. 

/ 0 نظر / 3 بازدید