حباب هایی که در آخر سـکـس جلوی چشمانت می ترکند

... و هنوز تنت داغ است که سیگار ...

/ 3 نظر / 12 بازدید
نیوشا

شستشو و آراستگی مو [گل][گل][گل][گل][گل][گل][خداحافظ]

ساناز

من از میزان ارتباط این پست تو و این کامنت پایینس در تعجب و بلکه حتی در شعفم!

مرضیه

واقعا منظورش چی بود [سوال]