عالی است و بی نظیر! از جنون خون خواهی سربازان چشم و گوش بسته و اراذل و اوباش دست بر سینه ولایت یاد کنم یا شعری که به مثابه سبکسری لحظه ای در نوشته قبل ظاهر شد؟ وقتی با چنین برداشت ابلهانه ای از یک بازی که با خودم راه انداخته ام روبرو می شوم، آرنج هایم از زانوان فروتر می رود. باور کن که از چس ناله های خودم خسته شده ام. ولی چه کنم که می توان به راحتی چیزهایی را نادیده گرفت که روزی مایه دغدغه خاطر بود. کاری نمی توان کرد، ‌می دانم. همه خسته اند، می دانم. ولی آیا همه می دانند درست به راهی وارد شده اند که برای آنها طراحی شده بود؟ همه ما به بز رو طوع و خاکساری می رویم!

نمونه :‌ هنوز ٢ روز از مطرح شدن "طرح اعدام برای وبلاگ نویسان منتشر کننده فساد و الحاد و..." نگذشته است (که به وضوح ""و ..." صرفا گم کردن هدف است) که سایت هایی که مدام به آنها سر می زدم بساط خود را جمع کرده اند و از آن بدتر " ‌توبه نامه " منتشر کرده اند!!! بله هم سایت های منتشر کننده فساد را می گویم و هم الحاد! و جالب آنکه بعضی از سایت ها و وبلاگ های مورد نظر من، اصلا موضوعاتی روزانه داشتند و احیانا گریزی به آن مطالب زده یا تحلیلی بر جریانی نوشته بودند. همین! و باید از ترس هر نوشته بر خود بلرزیم که مبادا عدل آقایان راه بر عقل ما ببندد و طناب دار راه بر نفس. بسیار ساده است، اگر بنویسم لبهای زیبا و شه.وانی م توانند من را اعدام کنند و اگر بگویم لا اله، تا قبل از الا الله سرم بر بالای دار خواهد بود. طرح مباحث ولایی، همپایه ترکیبی از هر دو موضوع فوق است که مجبوریم هم به فساد و هم شرک نسبی ایشان اشاره کنیم و سر خود بر باد دهیم ( به خدا منظورم باد است نه آنچه تو در جستجوی آنی). بسیار ساده می توانید در هر چیزی رگه ای پنهان از بهانه پیدا کنید.

دوستان راحت باشید و بنویسید و بچرید که ما همگی گوسپندانی بی آلایش به درگاه او برانگیخته خواهیم شد آنقدر که این حکومت سفاک ما را به درگاه های بهشتی (نخدید لطفا منظورم دقیقا درگاه های بهشت است، نه‌ آنچه حکومت منتظر است تا آدم را اعدام کند و هیچ هم اشاعه فحشا نگردیده است) رهنمون خواهد بود. ( بر مادر هرچه ادبیات و طرز نوشتن من است، عمرا بگویم)

و اینگونه است که به ساده،‌ به سادگی ما را تهدید به مرگ می کنند برای آنکه نتوانیم از آنچه دلمان خواست بگوییم و دم از آزادی جامعه ولایی گه گرفته شان می زنند و دست دولت را باز می گذارند که تا دسته با همه مهرورزی کند و هر آنکه طبع خشک داشته باشد، مهرورزی شدیدتر به کارش آید تا بدانجا که طبع دریده دامانش را بر سر دست گیرد و بر طبق اخلاص نهاده به مهرورز اعظم تقدیم کند و هر آنکه لیُن مزاج باشد، به خرده اشارتی آبناک و خرسند، حظ وافری برد و منفعت شایانی طلب کند و از عمله این قوم درآید و بهشت را به نام خرد و خلایق را نیز به موافقت رای تحریض نماید که : ان تنصر الله ینصرکم و آنگه که به ثبوت اقدام رسد، نعلین بر گرده آدمیان محکم نماید.

بسی .. گفتم در این سال سی / عجب ...ی زدم بدین پارسی

تعداد نقطه ها اتفاقی نیست و منظور مفهوم انتزاعی بوده است و کسی اگر من را کشت، الحمدلله...

/ 0 نظر / 2 بازدید