چندگانه

درود و لعنت بر پیوند مبارک اعداد طبیعی و لفظ جلاله گانه

که نبودشان مدتها پیش بشر را نابود کرده بود و بودشان، مصیبت جاودانی را به همراه داشته است.

/ 0 نظر / 2 بازدید