لطفا دوباره بخوانید

سلام. نمی دانم مخاطبم کیست ولی هدف، دو کامنت پست قبلی است. لطفا بند 4 را دوباره بخوانید، به وضوح شرکت نکردن را تخطئه کرده ام اگر بتوان چنین نامی نهاد!

به وضوح معتقدم که باید شرکت کرد حتی برای یک نفر! و امیدوارم دور دوم هم تهران باشم که برای نصف یک نفر هم شده رای بدهم. انتخابات مهندسی شده از این رذیلانه تر  کم پیدا می شود. فقط در کشورهایی با دموکراسی ضعیف تر از ما چنین شانسی وجود دارد

درست است که شرکت نکردن هم انتخاب است و برتری خاصی به رای دادن ندارد، ولی در کشوری مثل ما که نفر تاثیر گذار است نه گروه و جریان و حزب، می توان برتری بیشتری برای شرکت در انتخابات قائل بود.

کاش مرحله دوم انتخابات هم تهران باشیم!

 

/ 0 نظر / 5 بازدید