این روزهای بدون شرح

سلام.

سی سال است که ما در مقاطع حساس و سرنوشت ساز به سر می بریم ولی هیچ کس موفق نشده بود به این خوبی فضای "به تخمم" را در جامعه بکارد. هیچ کس نتوانسته بود کاری کند که نه کسی بماند تا انتخاب شود و نه انتخاب کننده ای به میدان بیاید! خفه کردن در نطفه یعنی این! پارادوکس زنون هم یعنی همین! سردی فضای انتخاباتی هم درست یعنی آنچه حاکمیت می خواهد و ما دانسته و خواسته کمکش می کنیم، چرا؟ تا از وجاهت قانونی بیفتد؟ زهی خیال باطل!

آقای محترم! عزیز من! پفیوز! به این راحتی هم نیست. همه ما تجربه کرده ایم. تعداد شرکت کننده معمولا دست برگزار کننده است.

پس لطفا با نهایت احترام تشریف ببرید به هر کس که در لیست اصلاح طلبان دیدید رای بدهید، بهانه هم نداریم! از این لیست نصفش را هم نمی شناسم ولی فعلا بهترین کار همین است!

/ 0 نظر / 3 بازدید