واقعا شرم آور است

امروز سالمرگ احمد شاملو است و من تا الان نمی دانستم.... سری به سایت شاملو بزنیم و درودی بر او بفرستیم.

 

من مرگ را ...

 

اینک موج ِ سنگین‌گذر ِ زمان است که در من می‌گذرد.
اینک موج ِ سنگین‌گذر ِ زمان است که چون جوبار ِ آهن در من
می‌گذرد.
اینک موج ِ سنگین‌گذر ِ زمان است که چونان دریائی از پولاد و سنگ
در من می‌گذرد.

 

 

در گذرگاه ِ نسیم سرودی دیگرگونه آغاز کردم
در گذرگاه ِ باران سرودی دیگرگونه آغاز کردم
در گذرگاه ِ سایه سرودی دیگرگونه آغاز کردم.

 

نیلوفر و باران در تو بود
خنجر و فریادی در من،
فواره و رویا در تو بود
تالاب و سیاهی در من.

 

در گذرگاه‌ات سرودی دیگرگونه آغاز کردم.

 

من برگ را سرودی کردم
سر سبزتر ز بیشه

 

من موج را سرودی کردم
پُرنبض‌تر ز انسان

 

من عشق را سرودی کردم
پُرطبل‌تر ز مرگ

 

سرسبزتر ز جنگل
من برگ را سرودی کردم

 

پُرتپش‌تر از دل ِ دریا
من موج را سرودی کردم

 

پُرطبل‌تر از حیات
من مرگ را
سرودی کردم.

/ 1 نظر / 5 بازدید
باران

نیروهای امنیتی از برگزاری مراسم بر مزارش جلوگیری کردند و تنی چند هم بازداشت شدند.