خوب فساد و فحشا ننویسم، کفر و الحاد هم ننویسم، پس چی بنویسم؟

امروز تولد مریم است. سی سالگی. مبارک است. حسی که خودم هنگام سی ساله شدن داشتم عجیب و شاید وحشتناک بود.  (اگر نگاه تلخ نیما هنوز استخوان هایتان را نرم نکرده، به من دست نزنید)

حسی که به هنگام جشن تولد و (مخصوصا) عروسی دارم، برای سایر شادی ها تجربه ناپذیر است. قابل توصیف هم نیست. یک جور غم همراه با احساس شاید دلسوزی!!!

دوستت دارم.

/ 1 نظر / 2 بازدید

[دست]