اندر حکایت انقلابات اندرونی و انبرونی

- لطفا بعد از شنیدن بوق پیام خود را بگذارید.

- سلام یا مقلب القلوب و الابصار. عزض مختصری داشتم. می خواستم خواهش کنم اگر ممکن است چند روزی اجازه بدهید ما انقلابیده نشویم تا بلکه بفهمیم خودمان می خواهیم چه کار کنیم. چند روز فرصت بدهید و ما را منقلب و تقلبی نفرمایید. با تشکر

چند لحظه بعد ...

- بفرمایید

- سلام حضرت حق صحبت می کنند

- بله سلام ببخشید مصدع شده بودم که...

- شما به علت دخالت در امورات غیر مربوطه و غیر محوله و نیز مداخله در امور دنیوی و اخروی خلق من و کفر ورزیدن به ذات اقدسم به سوسک تبدیل خواهید شد، و از ذریه شما نیز تا ده پشت سوسک زیر خاک خواهند بود، و من بعده تا بیست پشت رنگ مسلمانی نخواهید دید. صدق الله العلی العظیم.

- ولی نه به خدا منظورم این نبود که ... جیر جیر ...

خوب این رفیق ما درست در لحظاتی که فکر می کرد دارد سوسک می شود تبدیل به جیرجیرک شد که بفهمیم ما اصلا بعد از اینکه حکم سوسک شدمان هم صادر شد می توانیم تبدیل به چیز دیگری شویم و خلاصه اینکه اصلا نباید دست ما باشد که چه گهی می خواستیم بشویم و چه شدیم.

/ 0 نظر / 4 بازدید