شده حس کنید از مطالبی دوست دارید بنویسید که نمیشه نوشت؟ جنبه دیگری از خودتون که دوست ندارید بقیه بدونن ولی در عین حال دوست دارید روی دایره باشه و همونها نشناسن که تویی و بخونن؟ حتما جایی دیگر!

/ 2 نظر / 3 بازدید
مرضیه

برای من خیلی اتفاق افتاده.دقیقا آدم را به مرز خفگی می رساند.

تاریکی های ذهن من

آره- من این حسو زیاد تجربه کردم.