لامصب دوست داشتنی من

لامصب! درست وقتی لب هایم را تر می کنم که بگویم دوستت دارم، تو می پرسی :‌ دوستم داری؟ من هم حرفم را قورت می دهم، می خندم، و منتظر فرصت بعدی می شوم که تو منتظرش نیستی.

/ 1 نظر / 11 بازدید