امروز خالی من

سلام فقط نگویند چلاق شده ام!

امروز برای خرید مارلبورو ( به عکس وبلاگ مراجعه شود) به نزدیکترین دریانی رفتم. فروشنده جوان و ورزشکار! از بزرگترش پرسید : مارلبورو قرمز 2200 تومنه ؟ 

بزرگترش : نه 1500 تومن

فروشنده : آها اون مدیوم بود. (به من) فرقشون چیه؟

من : فیلتر مدیوم یه کمی بلند تره

ف: ها یعنی برای سلامتی بهتره.

م: (صدای موهومی از حلقم بیرون اومد) لابد.

اومدم بیرون. ملانقطی (لغطی، نون قحطی، باور کنید همه رو شنیدم) بودنم گل کرده بود حسابی.

م : (با خودم) لابد مارلبورو قرمز برای سلامتی خوبه که مدیومش بهتره! تازه چقدر اعتماد به نفس دارند مردم که به این راحتی تو رو توی منگنه میذارن که چرا سیگار می کشی! خوب نیار من نخرم

و البته از اونجا که بیرون اومدم داشتم به این نوشته فکر می کردم و به طرز مسخره ای به این نتیجه اخلاقی رسیدم که حتی میشه "من" رو مخفف کرد. 

/ 0 نظر / 5 بازدید