پریش نویسه ها 26

1- مدتی پیش نوشته بودم که صفحه پرشین بلاگ در گوشه بالا-چپ تبلیغی دارد برای سپاه. آن اکنون به محسن رضایی تغییر یافته. بهتر از قبل است ولی چقدر متفاوت، نمی دانم.

2- حیف است که ما همه زندگی را رها کرده‌ایم و به انتخابات چسبیده‌ایم و همه کاندیداها را لگدمال می‌کنیم و با این وجود می‌خواهیم که به یکی از آنها رای بدهیم. خوشا به حال ا.ن. که رای دهندگانش به دلیل صفات ثبوتیه‌اش به او رای می‌دهند. ما به دلیل صفات صلبیه سایرین به کسی رای می‌دهیم که بد باشد و نه بدتر. این را دوستی گوشزد کرد که از او ممنونم.

3- مایه شرمساری است. یکی از آقایان هنگام مسافرت به سنندج و در هتلی که به گفته مردم محل کامل در اختیار گرفته بوده، شام و ناهار داده تا مردم به حرفش گوش بدهند. اگر این حرف درست باشد، که خودم در سفر چند روز قبل به سنندج از زبان مردم شنیدم، فقط می‌توانم بگویم زشت است. هر کدام از آقایان این کار را بکند، همپای ا.ن. حرکت کرده است و لاغیر!

4- برنامه های موسوی و کروبی چندان اختلافی ندارند. به نظر من موسوی جزییات بهتر و روشن‌تری ارائه کرده است و البته با بلندپروازی هایی تفکر برانگیز. انگار فعلا مهمترین هدف، ندیدن روی ا.ن. در چهارسال آینده است. یادمان باشد خاتمی هم رییس جمهور بود و روی او را نمی‌دیدیم!

5- کاش موسوی بلد بود محکم حرف بزند. انگار نمی‌داند ممکن است رییس جمهور شود. من و من کردن بی‌هدف برای آنکه کلمات دیپلماتیک و غیر مستقیم استفاده کند، حرف هایش را تا حد زبان الکن من و پراکندگی نوشته های این وبلاگ پایین آورده است.

6- نگرانی آن دوست در مورد سوء استفاده آقایان از دانشجویان و توده های مردم به حق بود. نیمی از تقصیر آن به گردن خود ماست که بعد از انتخابات، پیگیر شعارهای رییس‌جمهور نیستیم. به خانه بر‌می‌گردیم و تا دوره بعد نان و ماست خود را با ولع می‌خوریم به رییس‌جمهور فحش می‌دهیم که چرا کاری نکرد. به نظرم مهمترین کاری که در ذهن خاتمی بود، آماده کردن ذهن مردم برای همین جریان بود. احتمالا روزگار بهتری خواهیم داشت، اگر پیگیری هر چیزی نه از دفتر رییس‌جمهور که از دل یک نهاد مردمی آغاز شود.

7- دوست دارم بدانم اگر کسی بدون پیشینه موسوی و کروبی بخواهد به یکی از آن دو (فقط از روی برنامه ها و حرف‌های فعلی) رای بدهد، کدام را انتخاب می‌کند.

8- حمالان پوچی... شاملوی بزرگ گفته بود در مورد "کسانی که وزنه‌های سنگین برمی‌دارند" کمی دستکاری در معانی توسط من. شاید ما هم همان نقش را برای این نیروهای همیشه در صحنه انقلاب داشته باشیم، هر چند وزنه هایمان سبک تر.

9- کاش موسوی کمی از صراحت کروبی را داشت تا با خیال راحت مناظره او و ا.ن. را تماشا کنم.

10- آخرش این روزها هم تمام می‌شود و علی می‌ماند و حوضش. به خانه‌هایمان برمی‌گردیم پر از نفرین و ناله و یادمان می‌رود که چه بود و چه شد. کاش امسال آنقدر جربزه داشته باشیم که دوباره ساکت نشویم.

/ 1 نظر / 20 بازدید
مرضیه

مورد 6 را دوست داشتم .مخصوصا آن قسمت نان وماستش را با ولع می خوریم. مردم ما نه اصلا خود ،ما خیلی زود همه چیز را فراموش میکنیم این عیب ماست.