پریش نویسه ها 31

1- بعضی‌ها هرچقدر پیر شوند، جا می‌افتند. عنصری در وجودشان هست که نیمه عمری طولانی تر از کل عمرشان دارد. مهم نیست چگونه خودشان را جوان، جذاب و سـکـسی نگه می‌دارند. باید خیلی از مردی کم داشته باشی تا مجموعه پرباری مانند NINE را جلوی چشمانت داشته باشی و با هر دودست فیلم ببینی.

2- لیست فیلم‌هایم را بالاخره تهیه کردم. فعلا بالغ بر 180 فیلم. فکر میکردم بیشتر باشد. فکر کنم بیشتر از 160تایشان را اینجا دانلود کرده‌ام. نقطه قوت این مجموعه،‌ فیلم های نسبتا مهم سینما با موضوع سـکـس است. از هر پیشنهادی برای دانلود استقبال می‌شود.

3- بازهم : زمستان ما نیم‌بسمل فتاده بود، چون حشفه نیم‌بریده. اکسیر عشق به جانش رسید و به عیوق بر شد و ما هم رویش بودیم متاسفانه.

/ 0 نظر / 14 بازدید