سلام
1- بحث روز، فوتبال است. خواندن ستون دقیقه صفر از صفحه 13 روزنامه شرق را توصیه می کنم. البته خواندن این روزنامه را که کلا توصیه است مر ابدال را!
2- این اولین نوشته من در وبلاگ است که تحت تاثیر جوگیری اینجانب توسط جام جهانی فوتبال قرار دارد. انتظار تو را هم برای اینکه از لای این خطوط سرک بکشی درک می کنم، و با اصرار بر کارم از آن می گذرم. صبر می کنم تا خودت در تمام نوشته ها جاری شوی.
3- سیستم، کماکان حجحسینقلیخانی است. فوتبال را عرض می کنم. بازیکنان تیم ملی که در ایران بازی می کنند، کماکان از بی نظمی عجیبی در دفاع بهره مند هستند. همینطور مسینا نشین تیم ملی! بگذریم، امروز ساعت 18 ایران – بوسنی! امیدوارم جام جهانی دعای خیر شما را پشت سر داشته باشد!
4- از پراکندگی نوشته هایم معذرت می خواهم. جمله بندی ها کم کم بهتر خواهند شد. قول می دهم. مدتها است که هیچ ننوشته ام. اگر طبع شعرم گل کند هم شعری از تبار آن دو حرفی مظلوم تاریخ، نثار این خطوط خواهم کرد، آستین فشان! که دامن آخر زمان گرفت... .

/ 0 نظر / 3 بازدید