ادامه عکس های کنگان

فکر کردم وقتی می شود در پیکاسا کامنت هم گذاشت، چه لزومی دارد یک پست بنویسم که عکس ها را توضیح دهم؟ می توانید اینجا عکس های دوم را ببینید

/ 2 نظر / 20 بازدید
ندا

این اینجا به هیچ جا وصل نیس خبر داری خودت؟