ادامه پریش-نویسه ها

١- دهنت سرویس بشه، ماتحتت هم پاره، هر چقدر هم میخوای فحش بده. به هر حال کـون نشور از اون ور خیابون اومده جلوی تو وایستاده سوار تاکسی هم شده،‌ تو فعلا جر بخور. هر کاری میخوای بکنی هم بکن. شعور رو نمیشه به چند میلیون آدم تزریق کرد. علی الحساب خودت باشعور باش،‌ یا اقلا اینجوی کـون سوختت رو خنک کن.

٢- گاهی پیش اومده که همینجوری حرفی زده باشی. گاهی هم با کلی فکر چیزی گفته باشی. و احیانا نتیجه یکسان به دست اوردی. جالبه!‌ برای من توی این چند روزه پیش اومده. تجربه دوباره یک نکته پیش آموخته : با یک حرف ممکنه چیزی چنان خراب بشه که دیگه نشه درستش کرد. بعد تو میمونی و یک عمر یادآوری مداوم جمله های هرز توی ذهنت. خاطره هم که میلیون ها سال طول میکشه تا پاک بشه. باور کنید یا نه،‌ خاطرات بیست سال پیش هنوز به اندازه دیروز شفاف و آزاردهنده هستند.

٣- انشای این متن ها بسی هردمبیل است. بیش باد!

/ 0 نظر / 4 بازدید