ادامه پریش-نویسه ها 4

١- امشب کریسمس است. جورابهایتان را آویزان نکنید. احتمال آنکه احمدی نژاد مکان نریده پیدا کند بسیار بیشتر از آن است که پاپانوئل کادویی در آن بگذارد.

٢- کاریکاتور روز آنلاین را تازه دیدم. اتفاقا نیک آهنگ کوثر هم همین فکر را کرده بود. قسم می خورم من فکرش را کپی نکرده ام، و فکر هیچ کس دیگر را نیز. آنقدر این جریان بدیهی بود که بهتر بود نمی نوشتمش.

٣- حال و روز خوشی ندارم. لابد متوجه شده اید که چند وقتی است نوشتنم نمی آید. به زور خودم را وادار می کنم بنویسم. کسی نیست بگوید تو وقتی می نوشتی چه گلی به سر خودت می زدی!

۴- کسی که فقط در رویایش زندگی خارج از ایران را می بیند و وقتی حس می کند نزدیک به عملی شدن است، شروع به تردید می کند و دست و دلش می لرزد، یا احمقی تمام عیار و یا دلقکی آویزان از پشم خایه است. شق سوم، آدم نرمال است. نمی دانم کدامش هستم. نامطمئن هستم و از زمین و زمان می ترسم.

/ 0 نظر / 18 بازدید