خیلی دوست دارم یک ریز زر بزنم ولی حوصله تایپ ندارم.

امروز نافرم روزنامه جالب بود. چند وقتی بود که اول همه روزنامه را می خواندم بعد عصبی می شدم. امروز به دو صفحه نکشید.

وقتی در مملکتی دیدید دروغ دولتی و حکومتی رواج پیدا کرده، از آغاز نابودیش مطمئن باشید. دروغ حکومتی بدترین آفتی است که نسبتا زود هم جواب می دهد. البته ریاکاری و پاسکاری های پشت سر هم نیز نشانی از همان دروغگویی است.

1-      رییس جمهور کمتر از 2 ماه پیش در مصاحبه با یک خبرنگار خارجی : ما برای ساعت ها هم برنامه ریزی داریم.

2-      معاون اجرایی رییس جمهور دیروز : سفر بعدی هیات دولت و رییس جمهور به یکی از استان های گلستان، هرمزگان، قم یا مرکزی خواهد بود.

الف- برنامه ریزی ساعتی یعنی اینکه هر ساعت برای ساعت بعدش برنامه می ریزیم و البته شاید هم تضاد با برنامه ساعت قبل تر داشته باشد که این از نشانه های مملکت داری مدرن و دینامیک بودن مدیریت است.

ب- سفر خیلی راحت است، من و چند نفر معاونم، تعدادی وزیر، چند نفر از دوستان و نزدیکان و تعدادی نیز خبرنگار خودی خودی در هواپیمای لعنتی که خاتمی خریده و به ما تحمیل شده می نشینیم و می پریم.

پ- فرق نمی کند کجا، هر جا که برویم مردم باید حتما می آوریمشان استقبال حرف خودمان را می زنیم. البته مصوبات هر فله ای تصویب می کنیم. (یکی از مصوبات به تایید استاندار مربوطه، طرح آسفالت و جدول سازی بوده است. این جدی بود)

ت-  تصمیم به سفر و تعیین مکانش در یکی از کنکاش هایی که یکی از دو آقای گفته شده در مکانی خصوصی داشته اند، با مشقت فراوان از ایشان استحصال گردیده است. زیاد سخت نگیرید اگر هیچ رابطه منطقی بین سفر و هیچ چیز دیگر نمی بینید.

 ث- شک در باره نتایج سفر، اجرایی شدن مصوبات، هزینه بر بودن مسافرت ها، مردمی و خودجوش بودن استقبال و سخنرانی و هرچیزی که باعث شود مصداق "نفوذ شک به دل مومن، از راه رفتن مورچه روی سنگ سیاه در شب مخفی تر است" در ذهن نضج ببنند، شما را به کل از اسلام بیرون خواهد انداخت. اصولا همه شما بی پدر ها نمی توانید موفقیت های ملت غیور را که به دست دولت صبور و انتقادپذیر انجام می شود ببینید.

هر کس غیر از اینها چیزی در سفرهای این بابا دید به من خبر دهد، لطفا!

پ.ن: راستی کسی یادش هست زمانی آقایی به نام خمینی بود که می گفتند حتی خانواده اش هم نور چشم همه است؟ دیگر نیست...

/ 0 نظر / 3 بازدید