کريسمس!

سلام. طبق سیاست لگد به مغرب فرار از شقرب متداول دولتی، بارپاپاپا امروز عوض می شود و در مورد شمع گل پروانه می نویسد.

کریسمس آمد و تقریبا هم رفت. دیشب ۲-۳ تا از فیلمهای کریسمسی mbc را نگاه کردیم. با خودم فکر می کردم که اشکال از کجاست که ما هیچ از این برنامه ها نداریم؟ عید و جشن درست و حسابی که هیچ! اقلا از خود این همه مردم بافرهنگ انتظار می رود اقلا حرف تازه، فیلم جالب، نوشته غیر حالگیر، فضای شاد و هر چیزی که حس تفاوت روز عید و جشن با روزهای دیگر را برمی انگیزد، از خود نشان دهند.

چند روایت از کریسمس می دانید؟ 1 یا حداکثر 2! چند فیلم از آن دیده اید؟ بسیار! نه؟

از جشن های سنتی و ملی و دینی ایران چطور؟ از نوروز؟ یلدا؟ مهرگان؟ حتی از چهارشنبه سوری؟ نه! حرفش هم ممنوع است!

بختک دین را چند لحظه زمین بگذارید!

فکر کنید! زندگی کنید! کریسمس روح دینی دارد ولی قالبش آنقدر امروزی شده که فکر مراسم و جشنی به پایه اش حتی به ذهن ما نمی رسد.

فقط چند لحظه وقت بگذارید و فکر کنید، لطفا!

/ 0 نظر / 3 بازدید