این عکس را دیدم و به یاد کارتون چوبین افتادم،البته یاد بدمن کارتون که برونکا نام داشت. یادتان هست؟

 

/ 1 نظر / 3 بازدید

بیییییییییییییییییییییییییییی ادب بی فرهنگ