این هم از این، دیگه چی مونده؟

و البته در حرکتی هماهنگ و حساب شده و به یاری ایادی جان بر کف، چشم طمع دشمنان کوردل و دون صفت کور گشته و واژه منحوس و منحوط و مستهجن و مجعول و ضددینی  r u b b e r توسط دست قدرتمند جوانان بسیجی ، فـیـلـ.تر شد.

/ 0 نظر / 5 بازدید