خیانت : تکمیل یا تکرار پست قبل

١- اشتباه تایپی (تیپوگرافی) در بند ١٠ نوشته قبل در این مورد، خط سوم، نمی توانم صحیح است.

٢- خیانت ذهنی:‌ در این مورد اصلا نمی توانم تصمیم بگیرم! یکی از طرفین رابطه در ذهن خود،‌ فقط در ذهن و نه در عالم واقعی، با کسی غیر از پارتنرش سـکـس دارد. هیچ جرمی اتفاق نیفتاده است. هیچ حریمی پایمال نشده و اصولا هیچ کاری انجام نشده است. اول‌: آیا کسی که درگیر این رابطه ذهنی است،‌ احساس خیانت دارد؟ دوم : آیا نفر دیگر در صورت دانستن احساس می کند به او خیانت شده است؟ سوم : آیا این از مقولاتی هست که لازم باشد به طرف گفت؟ چهارم : آیا اگر همین جریان در خواب اتفاق افتاد،‌ باز احکام رویا (احلام الیقظه جهت اظهار فضله) بر آن جاری است؟

٣- نتیجه گیری از مورد قبل:‌ به هیچ وجه نمی توانم به نتیجه ای برسم جز اینکه افرادی هستند که با همین دستاویز ها می توانند طرف را بدبخت کنند. در مورد اینکه حق دارند یا نه هم هیچ نمی گویم. نمی توانم به هیچ چیز مشخصی برسم.

 

۴- در خیانت اول از همه احساس گناه تاثیر گذار است. منظورم صرفا احساس گناه در مقابل پارتنر است. دوم،‌ تعریف طرفین از خیانت و از رابطه خودشان.

 

۵- لطفا جلوی من از تفاوت های موجود فیزیولوژیک حرف نزنید. اینها وجود دارند ولی حساب آنها را جدا کنید،‌ خواهش می کنم. می خواهیم کمی جدا از تفاوت های موجود حرف بزنیم،‌ فقط توافقات بین دو جـنـس.

به علت کمبود وقت، ادامه بعدا...

/ 0 نظر / 10 بازدید