من هم یهو وطن پرست! یک امضا برای خلیج فارس

سلام.

دلیل خاصی ندارم. زورگویی بدی به این خلیج شده. لطفا قلم رنجه نموده یک امضا مرحمت بفرمایید 

بلکه گوگلیان دوباره خلیج عربی را به فارس تبدیل کنند. (لینک)

بدون شک دشمنی من با اعراب یکی از دلایل اصلی این خواهش است. شک نکنید. 

/ 0 نظر / 4 بازدید