راه نویس 1

بزرگراه همت ، بیلبورد فرهنگی که مرا دوباره به نماز خواندن واداشت :

سحر گنجشکان در جیک و جیکند

به تسبیح خدای لاشریکند

 

/ 0 نظر / 4 بازدید