نارستگاران

دو دسته آدم در دنیای سایبر رستگار نمی شوند:

١- آنها فقط کامنت می گذارند : سلام وبلاگ خوبی داری به من هم سر بزن و حتی زحمت نمی کشند که خودشان به وبلاگ کسی سر بزنند و این را بنویسند

٢- آنها که به جای همین اراجیف بالا هم، سایتی کوفتی زهرماری تبلیغ می کنند

در اینجا با حفظ حق ابراز برائت از مشرکین و پناه بردن به درگاه ایزدی، هر دو گروه را یکی می کنم و برهر چه نه بدتر آدم عوضی، صلوات...

/ 0 نظر / 3 بازدید