/ 1 نظر / 8 بازدید
شاهو

می گذاشتن پاسدار خیالمون راحت بشه . البته گذاشتن اما مارو ، نه اسمشونو .